Alternativní řešení sporů

Vážený spotřebiteli, vždy se snažíme udělat vše pro to, abychom případný problém, nebo nedorozumění vyřešili rychle a k Vaší spokojenosti.

Pokud se přesto domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: info@drezyonline.cz.

V případě jestliže prodávající na žádost spotřebitele odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne doručení jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle zákona č. 391/2015 s.z.. O alternativním řešení sporů prostřednictvím subjektu alternativního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce nebo jiná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:

  • pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 600 CZK
  • pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně
  • pokud se jedná o právnickou osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání


Strany sporu jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost subjektu alternativního řešení sporů k dosažení rychlého a účinného průběhu alternativního řešení sporu.

Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 130 CZK s DPH.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.